Voedsel ondersteuning

Door de Bill Gates foundation zijn nieuwe hoogwaardige agrarische gewassen ontwikkeld,die weing vocht nodig hebben en erg voedzaam zijn. Adviseurs van de Foundation geven hierover voorlichting aan de pleegouders van het project. In tijden van extra droogte zorgen wij, dankzij extra fondsen, voor aanvullend voedsel, dat voornamelijk bestaat uit mais, waarvan het nationale volksvoedsel “ugali” wordt bereid.

Dankzij Amref wordt aan dezelfde doelgroep praktische ondersteuning gegeven door het in gebruik geven van koeien. Ja, u leest het goed! Momenteel zijn 30 drachtige koeien ondergebracht bij gezinnen,die deze koeien een jaar mogen houden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat elke koe een kalfje ter wereld brengt. Ook wordt er theoretische ondersteuning gegeven over de voedingswaarde van en de mogelijkheden met koeienmelk. Na een jaar gaat de moederkoe naar het volgende gezin en mag het eerste gezin het kalfje houden.