Nieuws

  • In januari 2014 zijn 11 leerlingen, die hun middelbare schoolopleiding succesvol hebben afgesloten, gestart met een studie aan een van de universiteiten in Kenia. In september 2014 kunnen nog eens 5 leerlingen met een studie beginnen.
  • De tocht per fiets naar Rome door José van Kasteren is niet uitgevoerd zoals het de bedoeling was. Door de overvloedige regenval in Duitsland traden de Rijn en de Donau buiten hun oevers en kwamen grote delen van het traject onder water te staan, waardoor de tocht slechts gedeeltelijk per fiets kon worden afgelegd. Tot Stuttgart werd er gefietst, vanaf daar ging de reis per vliegtuig naar Rome en bij terugkomst in Stuttgart werd de terugreis naar Nederland (het regende nog steeds!) per fiets weer opgepakt. In totaal heeft zij ruim 1400 km. afgelegd. De opbrengst bedroeg, ondanks alles nog, bijna € 2000,=.
  • Er treden 5 nieuwe mensen toe tot de Trust. T.z.t. gaan zij toezicht houden op het management van het project.
  • José van Kasteren gaat in juli/augustus weer naar Nangina. Zij gaat dan ondermeer met de nieuwe trustees de gang van zaken evalueren en alvast de grote lijnen voor de komende jaren uitzetten.