Middelbare scholen

Studiebeurzen voor middelbare scholieren

In de grote groep van weeskinderen beschikt een groot aantal over een uitstekende intelligentie. Voor deze groep bestaat er een mogelijkheid tot financiele ondersteuning. Dankzij een groep Nederlandse sponsors, die de opleidingskosten voor 4 jaar voor hun rekening nemen, geeft het project op dit moment aan meer dan 100 scholieren de mogelijkheid tot verdere opleiding. Deze vorm van middelbaar onderwijs wordt gegeven op kostscholen. De reden hiervoor is, dat thuis de mogelijkheid om te studeren, als gevolg van de behuizing ontbreekt. De grote afstanden naar de scholen, die te voet moeten worden afgelegd, waardoor dit de leerlingen dus ettelijke uren per dag zou kosten, maakt het ook onmogelijk om thuis te studeren.

Werkzaamheden van de middelbare scholieren

De middelbare scholieren, waarvoor het Project het schoolgeld betaalt, moeten al vroeg leren, dat in de wereld alles zijn prijs heeft. Dus ook dat de weldoeners in het verre Europa een tegenprestatie vragen. In de vakanties komen de scholieren dus op het Project en verlenen daar allerlei hand- en spandiensten. Zo bouwen zij met elkaar huizen (de bekende lemen hutten), waarvoor dan uit het Project alleen de materialen betaald hoeven te worden. Verder helpen zij mee aan het onderhoud van de gebouwen, werken in de tuin en verrichten schoonmaakwerkzaamheden samen met de pleegouders.