Hoe kunt u helpen?

Dit kan op diverse manieren, die wij u graag uitleggen:

1: Aids Wezen Programma:                                                                                              Voor € 200,= per jaar kunnen 5 weeskinderen door ons geholpen worden. Momenteel staan er nog ruim 800 kinderen op onze wachtlijst.

2: Technisch onderwijs:                                                                                                     Voor € 250,= betaalt U het grootste deel van het schoolgeld voor de volledige opleiding van 2 jaar. Wij verwachten van de verzorgers van de leerlingen dat zij een eigen bijdrage leveren voor de aanschaf van het schooluniform en de gereedschappen.

3: Middelbare schoolopleiding:                                                                                       Voor € 400,= per jaar helpt u een middelbare scholier. Ook van hen wordt een eigen bijdrage verwacht voor het schooluniform en de studieboeken. Het gaat hier om kostscholen oftewel interne opleidingen. Dit is noodzakelijk omdat thuis in de eenvoudige lemen huizen, geen lichtbronnen aanwezig zijn en er dientengevolge daar in de avonduren niet gestudeerd        kan worden. De totale opleiding duurt 4 jaar. Graag zien wij dan ook, dat u, indien u overweegt om een scholier te helpen, een verbintenis aangaat voor 4 jaar.

4: Hogere beroepsopleiding:                                                                                           Voor  € 500,= tot  €700,= per jaar stelt U een Keniaanse jongere in staat om een 2-jarige opleiding te volgen. Deze college-opleidingen worden door heel het land gegeven en zijn dikwijls onderdeel van een universiteit. De eigen bijdrage bestaat uit het onderdak ter plekke en de aanschaf van de benodigde hulpmiddelen en schoolboeken. Op dit moment zijn het in hoofdzaak de sponsors die de middelbare opleiding hebben betaald, die vervolgens ook de hoger beroepsopleidnig opleiding voor hun rekening nemen.

5: Universitaire opleiding:                                                                                                 Voor  € 300,= per jaar kunt u een jongen / meisje, op financieel gebied, door de universiteit loodsen. De opleiding duurt 4 jaar. Als u besluit om deze vorm van hulp te gaan bieden, dan stellen wij het erg op prijs als u zich voor 4 jaar verbindt. Dit om te voorkomen dat studenten, hulpeloos, halverwege hun studie stranden.Uiteraard worden deze studenten gevolgd en beoordeeld op hun resultaten. Zijn deze resultaten beneden het verwachte nivo, dan wordt de hulp beëindigd. Zij moeten zich er immers van bewust zijn dat wij van hen een optimale inzet verwachten.

 n.b. Voor de grote groep bestaande donateurs is het natuurlijk niet van toepassing, maar misschien heeft U een vriend en / of  familielid die zich ook aangesproken voelen?

Geef onze naam en telefoonnummer door, wij gaan er mee verder.

e-mail: j.v.kasteren@kpnmail.nl  

telefoon 073-5474479

Bank nummer :  NL91 INGB 00084 64 736

 

Eerlijk delen is ook in ons eigen belang

Stichting Jeugdopvang en Educatie Kenia