Het project nu

Momenteel gaat het grootste deel van de aandacht en energie uit naar de steeds groter wordende groep van weeskinderen tengevolge van Aids. Bijna een hele generatie van ouders tussen de 25 en 45 jaar zijn hiervan het slachtoffer.Het project probeert deze weeskinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op te vangen met de hulp van ooms en tantes, grootouders en andere familileden.

Onze activiteiten

1: aids weeskinderen project.

2: voedsel ondersteunings project.

3: technische school met 6 studierichtingen.

4: studiebeurzen voor middelbare scholieren.

5: fonds voor beroepsopleidingen in het hoger onderwijs.

6: Studietoelages voor universitaire opleidingen