Fonds voor collegegelden

Sinds diverse jaren behoort dit eveneens tot de mogelijkheden. Leerlingen met goede eindresultaten in het middelbaar onderwijs krijgen de kans om een hogere beroepsopleiding te volgen. Het gaat om opleidingen tot laborant onderwijzer, verpleger, secretaris, enz.

Hierdoor stijgen hun kansen op de arbeidsmarkt, waardoor zij na 2 of 3 jaar een redelijk goed salaris kunnen verdienen waardoor zij in staat zijn voor hun jongere broertjes en zusjes te zorgen.

leerlingen college

Onze leerlingen op het Busia onderwijzers College.