AIDS weeskinderen project

In tegenstelling tot de meeste opvang van weeskinderen in weeshuizen,hebben wij gekozen voor een andere vorm: het onderbrengen van deze weeskinderen bij familieleden en buren. Het familieverband in dit gedeelte van Kenia is nog zeer hecht : leden van dezelfde clan dienen nog voor elkaar op te komen. Het gaat hier echter om het armste deel van de bevolking, dat weliswaar van goede wil is, maar dat door geldgebrek niet in staat is deze verplichting na te komen.

Ons Project zorgt voor een aantal voorwaarden die cruciaal zijn om deze kinderen voor te bereiden op een normaal bestaan:

  • het betalen van het schoolgeld en het schooluniform
  • het verzekeren van de medische zorg
  • het verstrekken van extra voedsel in periodes van droogte
  • het verstrekken van kleding.

720 kinderen worden op deze manier geholpen!